ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมี่ ที่ตั้ง ถนนอนามัย ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2537
  ผู้บริหาร 1. นายโกวิทย์ วันเพ็ญศรี       พ.ศ. 2536-2548
                2. นางนางสมศรี สุคนธรังษี  พ.ศ. 2548-2550
                3. นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว     พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
โดยมี นางนิศารัตน์  กิจวิจารณ์ เป็น บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมี่

ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่

ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่
นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว

Search

จำนวนผู้เข้าชม

ไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

คุณชอบดาราคนไหน

ผู้ติดตาม