วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

รูปกิจกรรม  โครงการภาษาพาเที่ยววันเดียวจบ
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมี่ ร่วมกับ กศน. อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส้น 45 คน โดยมีนางนิศารัตน์ กิจวิจารณ์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมี่ ดำเนินการจัดกิจกรรม

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

แนะนำนิตยสารและวารสารเด่น

1. คอมพิวเตอร์ทูเดย์
2. แม่บ้าน
3. ซีเคร็ต
4. มติชนสุดสัปดาห์
5. บ้านและสวน

ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่

ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่
นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว

Search

จำนวนผู้เข้าชม

ไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

คุณชอบดาราคนไหน

ผู้ติดตาม