วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

รูปกิจกรรม  โครงการภาษาพาเที่ยววันเดียวจบ
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมี่ ร่วมกับ กศน. อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส้น 45 คน โดยมีนางนิศารัตน์ กิจวิจารณ์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมี่ ดำเนินการจัดกิจกรรม

0 ความคิดเห็น:

ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่

ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่
นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว

Search

จำนวนผู้เข้าชม

ไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

คุณชอบดาราคนไหน

ผู้ติดตาม